Forfatterarkiv: Niels Karsten Thorhauge

Søften Forsamlingshus – Generalforsamling

Søften Forsamlingshus holder generalforsamling

Fredag den 23. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor 

9. Valg af suppleant for revisor

10. Eventuelt 

Flagalleen i Søften fortsætter i 2018

 

Med tilskud fra grundejerforeninger i Søften kan vi festligholde mærkedage med flagning overalt i Søften.

Tilskuddene dækker flagningen på følgende dage:

Påskedag, pinsedag, konfirmationsdagene i Søften Kirke, grundlovsdag, markedsdagen, Sankt Hans aften, SGF’s sportfest og juledag.

Søften Landsbyråd administrerer økonomien bag flagalleerne.

I 2018 er det SGF’s fodboldafdeling, der udfører det praktiske arbejde med opsætning og nedtagning af flag på flagdagene.

Borgere i Søften kan mod betaling bestille flagallé i en aftalt del af Søften.

Bestillingen kan aftales direkte med SGF’s fodboldafdeling v/Kjeld Eskildsen på:

e-mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk

mobil: 28 68 60 85

Referat fra årsmødet 2017 i Søften Landsbyråd

Referat
Årsmøde i Søften Landsbyråd 30. november 2017

 

Formanden for Søften Landsbyråd, Poul Boisen, bød velkommen.

Temaet for dette årsmøde var Kunsten ud i Søften, et projekt, som Favrskov kommune har givet penge til efter ansøgning fra Søften Landsbyråd.

Anni Vaupell og Karin Boisen fra kunstgruppen i Søften præsenterede projektet.

Slides om projektet ligger på Søften Portalen under Kunsten i Søften.

Efter denne spændende præsentation blev årsmødet afholdt jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af ordstyrer
  Årsmødet godkendte, at formanden var ordstyrer.
  Ordstyreren konstaterede, at årsmødet var offentligt indkaldt mindst 14. dage tidligere, på Søften Portalen og ved opslag hos Rema1000 og XL-byg.
 2. Valg af referent
  Niels Karsten Thorhauge var referent.
 3. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
 4. Beretning om det forgangne år
  Formanden gennemgik de projekter og aktiviteter, som Søften Landsbyråd havde været engageret i 2017:
 • Kunsten ud i landsbyerne
  Søften Landsbyråd har etableret en projektgruppe, som på Søftens vegne er med til at gennemføre projektet
 • Juletræsfest og -tænding i samarbejde med SGF’s Venner
 • Markedsdagen i samarbejde med mange af foreningerne i Søften
 • Dialogmøde med lokalt bosiddende byrådspolitikere
 • Dialogmøde med foreningerne i Søften
 • Administration af Flagalleen i Søften
 • SL’s formand er medlem af Favrskov Landsbyråd
 • Landsbytræffet 23. september i Grundfør, hvor SL bidrog med kræfter
 • Høringssvar til Favrskov kommunes udkast til ny kommuneplan
 • Valgmøde KV17. Arrangementet gennemført i samarbejde med Søften Grundejerforening

Beretningen blev godkendt.

 1. Beretning om regnskab
  Kassereren, Lena Leth Jensen, gennemgik regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017, herunder delregnskaber for Markedsdag og Flagallé.
  Regnskabet blev godkendt.
  Regnskabet kan ses på Søften Portalen under Søften Landsbyråd -> Årsmødet 2017
 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag til behandling på årsmødet.
 3. Valg af rådsmedlemmer
  Formanden orienterede om, at rådsmedlem Søren Andreasen har valgt at stoppe.
  Der var ikke i løbet af 2017 fundet nyt rådsmedlemmer (bestyrelsesmedlemmer)
   til godkendelse på årsmødet.
  Der var ingen af deltagerne på årsmødet, der umiddelbart ønskede at blive valgt som rådsmedlem.
  Formanden opfordrede til, at årsmødets medlemmer enten selv overvejer at blive rådsmedlem eller opfordrer bekendte til at melde sig.
  Søften Landsbyråds nuværende 5 rådsmedlemmer ønsker at blive flere, så der kan igangsættes flere aktiviteter.
 4. Eventuelt
  Formanden fortalte om et møde med Favrskov kommunes ansvarlige for vedligeholdelse af grønne områder, et møde som Søften Landsbyråd havde bedt om i forhold til vedligeholdelse af Søften Eng m.m.

Vedligeholdelse af den lille sø i Søften Eng vil ikke finde sted fra kommunens side, men kommunen giver grønt lys for, at vi selv klarer opgaven.

Derfor foreslog formanden at oprette en lille sø-lav, der hvert år i det meget tidlige forår tager affære med le og rive iført waders.

Laurits Lauridsen tilkendegav, at han gerne med hjælp fra et par andre vil kaste sig ud i opgaven.

 

 

Årsmøde 2017 i Søften Landsbyråd

Søften Landsbyråd holder årsmøde

torsdag den 30. november kl. 19:30

i SKIC/Præstemarkskolens kantine 

På sidste årsmøde i 2016 besluttede årsmødet, at Søften skulle søge Favrskov kommune om at deltage i projektet ”Kunsten ud i Landsbyerne”.

Søften blev sammen med Svenstrup udvalgt som de to landsbyer, der fik kommunale penge til kunstprojekter.

Det er lykkedes for Søften Landsbyråd at finde nogle meget engagerede mennesker, der nu udgør en kunstgruppe i Søften.

Gruppen, der i løbet af 2017 har arbejdet intenst  med projektet, vil på årsmødet fortælle om: 

 • valget af kunstnere til hovedprojektet
 • hvad der allerede er sket i projektet
 • alle de spændende aktiviteter, der vil løbe af stablen hen over vinteren og foråret, og om
 • hvordan alle borgere i Søften kan deltage

Efterfølgende holdes der årsmøde ifølge vedtægterne.

Alle borgere i Søften er meget velkomne. 

Du er som borger i Søften automatisk medlem af Søften Landsbyråd, og medlemskabet er gratis og uforpligtende.

Vi ses.

 

Valgmøde mandag den 6. november

Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit  X  til kommunalvalget,
så mød op til  valgmødet

mandag den 6. november kl. 19:00 i SKIC/Præstemarkhallen,

hvor Søften Landsbyråd og Søften Grundejerforening som værter
præsenterer et politisk panel bestående af

 • Søren Frandsen, SF
 • Thomas Storm, Venstre
 • Peder Meyhoff, Enhedslisten
 • Steen Thomasen, Socialdemokratiet
 • Charlotte Green, Det Konservative Folkeparti
 • Benny Jensen, Nye Borgerlige
 • Eva Damsgaard, Dansk Folkeparti
 • Jørgen Thiele, Alternativet
 • Bo Berger, Liberal Alliance
 • Torben Christensen, Radikale Venstre

 Vi ses.

Årets dialogmøde mellem foreningerne i Søften

Onsdag den 27. september kl. 19:30 holder Søften Landsbyråd det årlige dialogmøde med foreningerne i Søften.

Der er sendt direkte invitation til foreningernes formænd eller kontaktpersoner.

Vi får sjældent besked om udskiftning af formænd i foreningerne eller om nye foreninger i byen.

Hvis du har kendskab til formandsskifte i din forening, eller hvis du er med i en forening, der ikke har fået en direkte invitation, vil vi bede dig give os besked i en e-mail til webmaster@soeftenby.dk. Så vil vi straks sende en direkte invitation.

 

Søften Markedsdag 2017 – Billeder fra en succes

Søften Markedsdag 2017 er veloverstået med publikumsrekord.

Vejret var med os, tørvejr og nogenlunde lunt. 
Dagen før pjaskregnede det, og dagen efter stormede det.

 IMG_7918

Du kan se flere billeder fra dagen her.

Du kan også se mange flere billeder på
http://spotted.stiften.dk/gallerier/soften-markedsdag-2017

Næste markedsdag i Søften er lørdag den 9. juni 2018