Byens juletræ tændes d. 28. november kl. 16.30

SGF Venner og Landsbyrådet i Søften afholder juletræstænding ved stenen i Søften lige over for Søften Forsamlingshus.

Det foregår søndag den 28. november klokken 16:30.

Alle er velkomne.

Der kommer en julemand og deler godter ud til børnene, og sognepræst John Løvschal vil sige nogle ord til os alle inden juletræet bliver tændt.

Fra SGF Venners pølsevogn vil der fra klokken 16:00 blive delt æbleskiver, gløgg og saftevand ud til alle der kommer. Det hele er gratis og sponsoreres af SGF Venner og Landsbyrådet.

Husk årsmøde og valgmøde tirsdag den 2. november

Vi glæder os til af se dig til årsmødet i Søften Landsbyråd kl. 18:30 og til valgmødet i anledning af KV21 kl. 19:30.

Valgmødet starter med valgtaler fra følgende fem byrådskadidater:

 • Steen Thomasen – Socialdemokratiet
 • Thomas Storm – Venstre
 • Charlotte Green – Det Konservative Folkeparti
 • Mercedes Czank – Dansk Folkeparti
 • Thake Fogh Cordt – Enhedslisten

 

Valgmøde i Søften tirsdag den 2. november 2021

Traditionen tro er Søften Landsbyråd vært ved et valgmøde i forbindelse med et kommunalvalg. I 2021 er kommunalvalget den 16. november.

Valgmødet holdes i SKIC’s lokaler (Præstemarkhallen)
tirsdag den 2. november 2021 kl. 19:00.

Vi har til det politiske panel indbudt en repræsentant for hver af de fem partier, som opnåede flest stemmer i Søften valgkreds ved sidste kommunalvalg i 2013.

Sæt kryds i kalenderen og vær med til at skabe en spændende debat om udviklingen i Søften og i Favrskov kommune i de næste 4 år.

 

Søften Musik- og Foredragsforening lukker og slukker.

Til generalforsamlingen torsdag d. 30. juni blev det enstemmigt besluttet at lukke foreningen ned, da kassen er tom og corona har taget den sidste energi. Bestyrelsen er gået af.

Når det så er sagt, vil vi gerne takke alle for den opbakning der har været i tidens løb til de arrangementer vi har fået stablet på benene. Ligeledes en stor tak til Kirken og Forsamlingshuset for et godt samarbejde.

Nogle gange skal man lukke noget ned, før noget nyt kan starte.

Vi ses i byen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Den årlige generalforsamling i 

Søften Musik- og Foredragsforening

afholdes i Sognegården, Skolevej 7 Søften

Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.30

Alle er velkomne

Vi byder på kaffe, øl og vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (forslag sendes til: info@softenmusik.dk)
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Søften Markedsdag 2021 er aflyst

Til alle jer, der hvert år glæder jer til den årlige Markedsdag i Søften bymidte, må Landsbyrådet desværre meddele at årets Markedsdag den 12. juni 2021 er blevet aflyst.

Selvom Danmark åbner mere og mere op i denne tid, så er det stadig for usikkert, om vi kan afholde en Markedsdag som vi normalt kender det. Derfor har Landsbyrådet og de foreninger, der bakker op om arrangementet valgt, at vi i stedet satser på, at der kan afholdes Markedsdag igen i juni 2022.

Vi ved godt, at mange af jer savner at kunne mødes på engen i Søften, det gør vi som arrangører også, og vi havde glædet os til at kunne mødes igen, men ud fra et sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv, der mener Landsbyrådet ikke, at det vil være forsvarligt med en Markedsdag allerede i 2021.

Vi vender stærkt tilbage i 2022.

Byens juletræ

Den årlige tradition med juletræsfest i forsamlingshuset og med efterfølgende juletræstænding  er i år nødvendigvis aflyst.

Alligevel skal vi da have  juletræet  ved Magnusstenen. Det er nu opsat og der vil være lys fra første søndag i adventen.

John Mogensen Live – Duo

Vi må desværre atter engang aflyse et arrangement, denne gang med JohnMogensenLive Duo.

Corona pandemien gør det svært for os alle og vi forstår godt at interessen for at komme ud i disse tider ikke presser sig på. Og selvom vi selvfølgelig vil og ville overholde myndighedernes krav, har det været svært at sælge billetter nok til et rentabelt arr.

De  arrangementer vi har måtte aflyse har været bestilt inden Corona meldte sin ankomst, så vi er derfor undskyldt. Nu er der ikke flere koncerter på plakaten så nu kan vi med ro i sindet vente på bedre tider.

De der har købt billet til JohnMogensenLive Duo får selvfølgelig deres penge tilbage og de vil snarrest blive tilbagebetalt på MobilePay.

Tak for jeres forståelse

og

God Jul til alle

Et samarbejde mellem Søften Forsamlingshus & Søften Musik- og Foredragsforening

Læs vores Corona forbeholdsregler her