Husk årsmøde og valgmøde tirsdag den 2. november

Vi glæder os til af se dig til årsmødet i Søften Landsbyråd kl. 18:30 og til valgmødet i anledning af KV21 kl. 19:30.

Valgmødet starter med valgtaler fra følgende fem byrådskadidater:

 • Steen Thomasen – Socialdemokratiet
 • Thomas Storm – Venstre
 • Charlotte Green – Det Konservative Folkeparti
 • Mercedes Czank – Dansk Folkeparti
 • Thake Fogh Cordt – Enhedslisten

 

Valgmøde i Søften tirsdag den 2. november 2021

Traditionen tro er Søften Landsbyråd vært ved et valgmøde i forbindelse med et kommunalvalg. I 2021 er kommunalvalget den 16. november.

Valgmødet holdes i SKIC’s lokaler (Præstemarkhallen)
tirsdag den 2. november 2021 kl. 19:00.

Vi har til det politiske panel indbudt en repræsentant for hver af de fem partier, som opnåede flest stemmer i Søften valgkreds ved sidste kommunalvalg i 2013.

Sæt kryds i kalenderen og vær med til at skabe en spændende debat om udviklingen i Søften og i Favrskov kommune i de næste 4 år.

 

Søften Musik- og Foredragsforening lukker og slukker.

Til generalforsamlingen torsdag d. 30. juni blev det enstemmigt besluttet at lukke foreningen ned, da kassen er tom og corona har taget den sidste energi. Bestyrelsen er gået af.

Når det så er sagt, vil vi gerne takke alle for den opbakning der har været i tidens løb til de arrangementer vi har fået stablet på benene. Ligeledes en stor tak til Kirken og Forsamlingshuset for et godt samarbejde.

Nogle gange skal man lukke noget ned, før noget nyt kan starte.

Vi ses i byen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Den årlige generalforsamling i 

Søften Musik- og Foredragsforening

afholdes i Sognegården, Skolevej 7 Søften

Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.30

Alle er velkomne

Vi byder på kaffe, øl og vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (forslag sendes til: info@softenmusik.dk)
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Søften Markedsdag 2021 er aflyst

Til alle jer, der hvert år glæder jer til den årlige Markedsdag i Søften bymidte, må Landsbyrådet desværre meddele at årets Markedsdag den 12. juni 2021 er blevet aflyst.

Selvom Danmark åbner mere og mere op i denne tid, så er det stadig for usikkert, om vi kan afholde en Markedsdag som vi normalt kender det. Derfor har Landsbyrådet og de foreninger, der bakker op om arrangementet valgt, at vi i stedet satser på, at der kan afholdes Markedsdag igen i juni 2022.

Vi ved godt, at mange af jer savner at kunne mødes på engen i Søften, det gør vi som arrangører også, og vi havde glædet os til at kunne mødes igen, men ud fra et sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv, der mener Landsbyrådet ikke, at det vil være forsvarligt med en Markedsdag allerede i 2021.

Vi vender stærkt tilbage i 2022.

Byens juletræ

Den årlige tradition med juletræsfest i forsamlingshuset og med efterfølgende juletræstænding  er i år nødvendigvis aflyst.

Alligevel skal vi da have  juletræet  ved Magnusstenen. Det er nu opsat og der vil være lys fra første søndag i adventen.

John Mogensen Live – Duo

Vi må desværre atter engang aflyse et arrangement, denne gang med JohnMogensenLive Duo.

Corona pandemien gør det svært for os alle og vi forstår godt at interessen for at komme ud i disse tider ikke presser sig på. Og selvom vi selvfølgelig vil og ville overholde myndighedernes krav, har det været svært at sælge billetter nok til et rentabelt arr.

De  arrangementer vi har måtte aflyse har været bestilt inden Corona meldte sin ankomst, så vi er derfor undskyldt. Nu er der ikke flere koncerter på plakaten så nu kan vi med ro i sindet vente på bedre tider.

De der har købt billet til JohnMogensenLive Duo får selvfølgelig deres penge tilbage og de vil snarrest blive tilbagebetalt på MobilePay.

Tak for jeres forståelse

og

God Jul til alle

Et samarbejde mellem Søften Forsamlingshus & Søften Musik- og Foredragsforening

Læs vores Corona forbeholdsregler her

Årsmødet 26. november 2020 i Søften Landsbyråd er aflyst/udsat

Søften Landsbyråd skal ifølge vedtægterne afholde årsmøde inden udgangen af november hvert år.

I år var mødet berammet til den 26. november.

I lyset af coronasituationen og -restriktionerne må vi naturligvis, men også desværre, aflyse mødet på denne dato og udsætte det på ubestemt tid.

Vi indkalder til mødet igen, når vi er tilstrækkeligt ude af coronamørket.

Vi skulle have haft besøg af en arkæolog fra Moesgård Museum.
Museet stod i foråret for en udgravning ved den nye vej, Kappa, i industrikvarteret i Søften, og dér blev faktisk fundet spændende ting og sager.

Vi regner med at lokke Moesgård Museum til at komme, når vi kan afholde det udsatte årsmøde.

Vi i Søften Landsbyråd vil gerne ønske alle borgere i Søften et godt efterår, en god jul, et godt nytår og en god vinter. Nogle måneder, hvor vi alle selv eller i små grupper skal (op)finde nye måder til at holde det gode humør ved lige.

Flagalle i Søften

Til Grundejer-, ejer- og andelsforeningerne i Søften
Det er nu atter tid at betale for flagning i Søften. Det er en flot og festlig tradition, som meget gerne skal fortsætte.
Endvidere der er flere flagstænger og flag på vej til de nye områder i Søften. Vi er afhængig af indbetalingerne for at kunne fortsætte flagopsætning i Søften ved særlige lejligheder.
Der skal betales 15,- kr. pr. husstand, og penge skal overføres til Landsbyrådets konto i Nordea. Reg. Nr. 1911 konto nr. 0716 900 274.
HUSK at angive hvilken forening der har indbetalt pengene i ”tekstfeltet”, ikke kassererens navn.
I bedes overføre pengene senest den 30/10 2020, da vi har regnskabsafslutning pr. 31/10.
Der vil blive lavet et særlig regnskab for flagopsætningen, og dette kan ses på Søften Landsbyråds årsmøde sidst i november 2020 og efterfølgende på Søften Portalen.
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig.
Med venlig hilsen 
Lena Leth Jensen
Jernaldervej 8, Søften
8382 Hinnerup
tlf. 20866425.