Husk Søften Markedsdag lørdag den 11. juni

Søften Markedsdag

genopstår efter 2 års corona-dvale.
Vi opfordrer alle borgere i Søften til at møde op

Lørdag den 11. juni kl. 11:00
på Engen i Søften,

så vi får en forrygende genstart på byens mangeårige tradition.

Programmet for markedsdagen bliver snart offentliggjort.

Den lange periode med corona-nedlukning, har sat sit præg på lysten til at lægge kræfter i arbejdet i mange af vores foreninger.

Derfor vil et af teltene i år være samlingspunkt for de foreninger i Søften, der savner frivillige kræfter til foreningsarbejdet. Vi opfordrer alle jer, der en engageret i en forening, at kigge på og bruge de tre dokumenter, der her er links til.

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/brev-til-frivillige-bank.docx

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/eksempel-frivillig-markedesdag-2022.docx

https://www.soeftenby.dk/wp-content/uploads/Frivillig-bank-2022-master.docx

Opstartsmøde om Søften Markedsdag 2022

Efter et par år, hvor det ikke har været muligt at afholde den traditionsrige Søften Markedsdag, er det tid til opstarte igen.

Søften Landsbyråd indbyder til et opstartsmøde, hvor der skal sammensættes en gruppe, som kan planlægge og afvikle årets markedsdag.

Vil du være med til at planlægge årets markedsdag, er du meget velkommen til  planlægningsmødet torsdag d. 17. marts kl. 19.30 på Præstemarkskolen (ved hovedindgangen).

Alle er meget velkommen.

Søften Markedsdag 2017

 

 

Byens juletræ tændes d. 28. november kl. 16.30

SGF Venner og Landsbyrådet i Søften afholder juletræstænding ved stenen i Søften lige over for Søften Forsamlingshus.

Det foregår søndag den 28. november klokken 16:30.

Alle er velkomne.

Der kommer en julemand og deler godter ud til børnene, og sognepræst John Løvschal vil sige nogle ord til os alle inden juletræet bliver tændt.

Fra SGF Venners pølsevogn vil der fra klokken 16:00 blive delt æbleskiver, gløgg og saftevand ud til alle der kommer. Det hele er gratis og sponsoreres af SGF Venner og Landsbyrådet.

Husk årsmøde og valgmøde tirsdag den 2. november

Vi glæder os til af se dig til årsmødet i Søften Landsbyråd kl. 18:30 og til valgmødet i anledning af KV21 kl. 19:30.

Valgmødet starter med valgtaler fra følgende fem byrådskadidater:

 • Steen Thomasen – Socialdemokratiet
 • Thomas Storm – Venstre
 • Charlotte Green – Det Konservative Folkeparti
 • Mercedes Czank – Dansk Folkeparti
 • Thake Fogh Cordt – Enhedslisten

 

Valgmøde i Søften tirsdag den 2. november 2021

Traditionen tro er Søften Landsbyråd vært ved et valgmøde i forbindelse med et kommunalvalg. I 2021 er kommunalvalget den 16. november.

Valgmødet holdes i SKIC’s lokaler (Præstemarkhallen)
tirsdag den 2. november 2021 kl. 19:00.

Vi har til det politiske panel indbudt en repræsentant for hver af de fem partier, som opnåede flest stemmer i Søften valgkreds ved sidste kommunalvalg i 2013.

Sæt kryds i kalenderen og vær med til at skabe en spændende debat om udviklingen i Søften og i Favrskov kommune i de næste 4 år.

 

Søften Musik- og Foredragsforening lukker og slukker.

Til generalforsamlingen torsdag d. 30. juni blev det enstemmigt besluttet at lukke foreningen ned, da kassen er tom og corona har taget den sidste energi. Bestyrelsen er gået af.

Når det så er sagt, vil vi gerne takke alle for den opbakning der har været i tidens løb til de arrangementer vi har fået stablet på benene. Ligeledes en stor tak til Kirken og Forsamlingshuset for et godt samarbejde.

Nogle gange skal man lukke noget ned, før noget nyt kan starte.

Vi ses i byen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Den årlige generalforsamling i 

Søften Musik- og Foredragsforening

afholdes i Sognegården, Skolevej 7 Søften

Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 19.30

Alle er velkomne

Vi byder på kaffe, øl og vand.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag (forslag sendes til: info@softenmusik.dk)
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Søften Markedsdag 2021 er aflyst

Til alle jer, der hvert år glæder jer til den årlige Markedsdag i Søften bymidte, må Landsbyrådet desværre meddele at årets Markedsdag den 12. juni 2021 er blevet aflyst.

Selvom Danmark åbner mere og mere op i denne tid, så er det stadig for usikkert, om vi kan afholde en Markedsdag som vi normalt kender det. Derfor har Landsbyrådet og de foreninger, der bakker op om arrangementet valgt, at vi i stedet satser på, at der kan afholdes Markedsdag igen i juni 2022.

Vi ved godt, at mange af jer savner at kunne mødes på engen i Søften, det gør vi som arrangører også, og vi havde glædet os til at kunne mødes igen, men ud fra et sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv, der mener Landsbyrådet ikke, at det vil være forsvarligt med en Markedsdag allerede i 2021.

Vi vender stærkt tilbage i 2022.