Kategoriarkiv: Nyhed

Søften Forsamlingshus – Generalforsamling

Søften Forsamlingshus holder generalforsamling

Fredag den 23. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor 

9. Valg af suppleant for revisor

10. Eventuelt 

Søften Markedsdag 2018

Planlægningen af året Søften Markedsdag startes på  et møde d. 21. februar kl 19.30 på skolen.

Har du lyst til at deltage i arbejdet med planlægning og afvikling af markedsdagen, er du meget velkommen.

Vi nødes ved skolens hovedindgang.

Kattedronninger og kattekonger

Ved Fastelavnsfesten i SKIC 11/2 var følgende heldige vindere:

Kattedronninger: Lea Hansen, Cecilie, Julie Bagger Jensen, Elias Svenstrup og Victoria Kronborg

Kattekonger: Lise Merlin, Cecilie, Pippa Kristensen, Milas Laulund og Ditte & Louise

Bedste udklædning vandt: En fin lilla gave: Lucas Savberg Dremark og

                                                Cleopatra: Emma Nielsen

 

 

Flagalleen i Søften fortsætter i 2018

 

Med tilskud fra grundejerforeninger i Søften kan vi festligholde mærkedage med flagning overalt i Søften.

Tilskuddene dækker flagningen på følgende dage:

Påskedag, pinsedag, konfirmationsdagene i Søften Kirke, grundlovsdag, markedsdagen, Sankt Hans aften, SGF’s sportfest og juledag.

Søften Landsbyråd administrerer økonomien bag flagalleerne.

I 2018 er det SGF’s fodboldafdeling, der udfører det praktiske arbejde med opsætning og nedtagning af flag på flagdagene.

Borgere i Søften kan mod betaling bestille flagallé i en aftalt del af Søften.

Bestillingen kan aftales direkte med SGF’s fodboldafdeling v/Kjeld Eskildsen på:

e-mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk

mobil: 28 68 60 85

Referat fra årsmødet 2017 i Søften Landsbyråd

Referat
Årsmøde i Søften Landsbyråd 30. november 2017

 

Formanden for Søften Landsbyråd, Poul Boisen, bød velkommen.

Temaet for dette årsmøde var Kunsten ud i Søften, et projekt, som Favrskov kommune har givet penge til efter ansøgning fra Søften Landsbyråd.

Anni Vaupell og Karin Boisen fra kunstgruppen i Søften præsenterede projektet.

Slides om projektet ligger på Søften Portalen under Kunsten i Søften.

Efter denne spændende præsentation blev årsmødet afholdt jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af ordstyrer
  Årsmødet godkendte, at formanden var ordstyrer.
  Ordstyreren konstaterede, at årsmødet var offentligt indkaldt mindst 14. dage tidligere, på Søften Portalen og ved opslag hos Rema1000 og XL-byg.
 2. Valg af referent
  Niels Karsten Thorhauge var referent.
 3. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
 4. Beretning om det forgangne år
  Formanden gennemgik de projekter og aktiviteter, som Søften Landsbyråd havde været engageret i 2017:
 • Kunsten ud i landsbyerne
  Søften Landsbyråd har etableret en projektgruppe, som på Søftens vegne er med til at gennemføre projektet
 • Juletræsfest og -tænding i samarbejde med SGF’s Venner
 • Markedsdagen i samarbejde med mange af foreningerne i Søften
 • Dialogmøde med lokalt bosiddende byrådspolitikere
 • Dialogmøde med foreningerne i Søften
 • Administration af Flagalleen i Søften
 • SL’s formand er medlem af Favrskov Landsbyråd
 • Landsbytræffet 23. september i Grundfør, hvor SL bidrog med kræfter
 • Høringssvar til Favrskov kommunes udkast til ny kommuneplan
 • Valgmøde KV17. Arrangementet gennemført i samarbejde med Søften Grundejerforening

Beretningen blev godkendt.

 1. Beretning om regnskab
  Kassereren, Lena Leth Jensen, gennemgik regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017, herunder delregnskaber for Markedsdag og Flagallé.
  Regnskabet blev godkendt.
  Regnskabet kan ses på Søften Portalen under Søften Landsbyråd -> Årsmødet 2017
 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag til behandling på årsmødet.
 3. Valg af rådsmedlemmer
  Formanden orienterede om, at rådsmedlem Søren Andreasen har valgt at stoppe.
  Der var ikke i løbet af 2017 fundet nyt rådsmedlemmer (bestyrelsesmedlemmer)
   til godkendelse på årsmødet.
  Der var ingen af deltagerne på årsmødet, der umiddelbart ønskede at blive valgt som rådsmedlem.
  Formanden opfordrede til, at årsmødets medlemmer enten selv overvejer at blive rådsmedlem eller opfordrer bekendte til at melde sig.
  Søften Landsbyråds nuværende 5 rådsmedlemmer ønsker at blive flere, så der kan igangsættes flere aktiviteter.
 4. Eventuelt
  Formanden fortalte om et møde med Favrskov kommunes ansvarlige for vedligeholdelse af grønne områder, et møde som Søften Landsbyråd havde bedt om i forhold til vedligeholdelse af Søften Eng m.m.

Vedligeholdelse af den lille sø i Søften Eng vil ikke finde sted fra kommunens side, men kommunen giver grønt lys for, at vi selv klarer opgaven.

Derfor foreslog formanden at oprette en lille sø-lav, der hvert år i det meget tidlige forår tager affære med le og rive iført waders.

Laurits Lauridsen tilkendegav, at han gerne med hjælp fra et par andre vil kaste sig ud i opgaven.