Forfatterarkiv: Poul Boisen

Årsmøde i Søften Landsbyråd

Årsmøde i Søften Landsbyråd

 

Torsdag den 30. november kl. 19:30

i SKIC – Præstemarkskolens kantine

Alle beboer i Søften er velkommen.

På sidste årsmøde blev der besluttet at Søften skulle deltage i projektet ”Kunsten ud i Landsbyerne”

Gruppen der i løbet af 2017 har arbejdet med projektet, vil fortælle om processen og hvilke resultater de har nået.

 Efterfølgende holdes der Årsmøde ifølge vedtægterne.

Læs vedtægterne på Søften Portalen. 

(http://soeften.infoland.dk)

 

Flagmand søges

Søften søger en person eller forening til opsætning af byens flag og flagstænger.

 

SGF`s Venner har gennem mange år håndteret byens flagstænger, som opsættes på faste mærkedage og også hvis private ønsker flag opsat mod betaling. Landsbyrådet betaler SGF`s Venner for opsætningen på de faste mærkedage. Landbyrådet opkræver et beløb hos byens grundejerforeninger som dækker udgiften for flagopsætningen.

IB Snedker har på bedste vis koordineret opsætning af flagene for SGF`s Venner.

IB Snedker har nu valgt at stoppe med denne opgave pr. 31. december 2017

Samtidig har SGF`s venner ikke ressourcer til at håndtere opgaven fremadrettet. Dog kan flagene fortsat opbevares i SGF Venners lagerlokale.

Derfor søges der en person eller en forening der vil håndtere dette arbejde. Gerne i samarbejde med en forening, som så kan få indtægten som opsætningen vil give.

Søften Landsbyråd vil fortsat opkræve penge hos byens grundejerforeninger og betale til en forening eller evt. et firma der håndterer opgaven. Det skal være en forening eller virksomhed med et CVR-nummer.

Der er 7(8) faste flagdage og 3 – 5 bestilte opsætninger årligt.

Indtægten for arbejdet vil være ca. 6000 – 9000 kr. årligt

 

Kontakt Poul Boisen

Email:  poul.h.boisen@gmail.com

Telefon: 6167 4490

Invitation til møde om et frivilligcenter i Favrskov

Kære foreninger i Favrskov 

Frivillige i Favrskovs mere end 200 foreninger gør hver dag en forskel for andre og bidrager til at gøre Favrskov til et godt sted at bo og leve.

Siden 2013 har Favrskov Kommune på forskellig måde arbejdet med at styrke den fælles frivillighed under sloganet ”Frivillighed for alle”. Nu sætter Byrådet yderligere fokus på at styrke frivilligheden ved at etablere et egentligt frivilligcenter, der har til formål at hjælpe foreninger og frivillige og styrke den fælles frivillighed i ALLE foreninger i Favrskov. 

For at få den bedst mulige opstart på frivilligcentret inviterer Favrskov Kommune alle interesserede til et åbent møde om det kommende ”Frivilligcenter Favrskov”. På mødet kan I høre mere om rammer og perspektiver for etableringen af frivilligcentret, og samtidig vil der også være mulighed for at bidrage med ideer og input til det videre arbejde med at etablere frivilligcentret. Mødet afholdes: 

Mandag den 4. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup

På mødet skal der bl.a. nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for forberede etableringen af Frivilligcenter Favrskov. Arbejdsgruppen vil blive sammensat af repræsentanter for det nuværende frivilligsekretariat ”Bindeleddet”, et par kommunale repræsentanter samt 2-3 øvrige frivillige repræsentanter fra Favrskovs foreningsliv.   

Program:

  • ·         Velkomst v. borgmester Nils Borring
  • ·         Hvorfor skal vi have et frivilligcenter i Favrskov? v. kommunaldirektør Jan Kallestrup
  • ·         Hvad er et frivilligcenter? v. Casper Danø, leder af FriSe (foreningen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)
  • ·         Sådan arbejder Frivillig Vest v. Carsten Bille Christiansen, leder af Frivillig Vest i Ringkøbing
  • ·         Workshop – hvad skal Frivilligcenter Favrskov kunne? Hvad er vigtigt at få med i vedtægter, stillingsopslag for leder mv.?
  • ·         Valg af 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen for frivilligcentret
  • ·         Opsamling og videre proces v. kommunaldirektør Jan Kallestrup

 Via følgende links kan du finde yderligere information om foreningen af frivilligcentre (https://www.frise.dk/) og læse mere om frivilligcentret i Ringkøbing (http://www.frivilligvest.dk/

Jeg håber, at I vil bakke op om det kommende Frivilligcenter Favrskov, og at I har mulighed for og lyst til at deltage i mødet. Det er vigtigt, at vi fra starten får de rigtige input til, hvordan vores nye frivilligcenter kan bidrage til udvikling af frivilligheden i Favrskov, så flest mulige foreninger og frivillige får mest mulig nytte af de ydelser og tilbud, som frivilligcentret kommer til at tilbyde. 

Jeg håber også, at I vil dele denne invitation med jeres netværk af frivillige og foreninger i Favrskov, så vi fra starten får skabt det bredest mulige fundament for vores nye frivilligcenter. 

Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til mødet. Tilmelding kan ske til Lone Glargaard på mail lgla@favrskov.dk eller på tlf. 8964 6105 senest fredag 1. september 2017 kl. 12.00

Har I spørgsmål forud for mødet, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. I kan også kontakte sekretariatschef Ulrich R. Zickert på e-mail ulzi@favrskov.dk eller tlf. 2485 4813. 

Jeg ser frem til at møde jer 4. september 2017 i Hinnerup – vel mødt.

Venlig hilsen

Jan Kallestrup
Kommunaldirektør
Direkte: 8964 6102 – Mobil: 2424 6821

Hovednummer: 8964 1010
Skovvej 20 - 8382 Hinnerup - DK

Bedre Favrskov

Favrskov Kommune vil gerne invitere jer til et informationsmøde om BEDRE FAVRSKOV.

BEDRE FAVRSKOV er en konkurrence for foreninger og fællesskaber, hvor medlemmer og naboer får mulighed for at få et gratis energitjek af deres ejendom. Samtidig kan I vinde præmier på 10.000, 15.000 og 20.000 kr., hvis I er den forening/fællesskab, der laver flest energiaktiviteter.

 På møderne kan I høre om, hvordan I deltager i konkurrencen, hvilke aktiviteter I har mulighed for at vælge, og hvordan vi finder vinderen af de 10.000, 15.000 og 20.000 kr.

Møderne afholdes:

 Tirsdag 21. marts kl. 17:30 – 18:30              Ulstrup Hallen, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup

 Tirsdag 21. marts kl. 19:30 – 20:30              Kulturhuset Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel

 Torsdag 23. marts kl. 17:30 – 18:30             Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten

 Torsdag 23. marts kl. 19:30 – 20:30             Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup

læs mere om “Bedre Favrskov” 

Invitation til informationsmøde om BEDRE FAVRSKOV.docx (1)

Aktivitetskatalog BEDRE FAVRSKOV pdf (1)

 

Af hensyn til forplejning må I gerne tilmelde jer til Favrskov Kommune, Mette Thorndahl på: meth@favrskov.dk

 

Kunstprojekt i Søften

Søften og Svenstrup, valgt som de to landsbyer, der skal deltage i kunstprojektet “Kunsten ud i landsbyerne 4″

Søften Landsbyråd har stået for ansøgningen fra Søften, men tanken er, at der skal etableres en selvstændig projektgruppe, der er så bredt forankret i byen som muligt. Landsbyrådet vil være behjælpelig med at sammensætte gruppen. 

Er du interesseret i at deltage i det spændende arbejde, er du velkommen til at kontakte en fra landsbyrådet. 

Læs om projektet på nedenstående link.

Projektbeskrivelse

Inspirationskatalog_Kunsten-ud-i-Landsbyerne4

Brev_til_de_interesserede_landsbyer_

Ansøgning fra Søften