Forfatterarkiv: Poul Boisen

Søften Forsamlingshus står uden bestyrelse

Søften Forsamlingshus står uden bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling fredag d. 23. marts 2018 valgte den samlede bestyrelse at gå af. Generalforsamlingen forløb normalt, indtil bestyrelsen bad om ordet under punktet indkomne forslag.

Følgende blev oplæst af bestyrelsen.

Bestyrelsen er noget forundret over modstanden mod at låne os penge til vores forbedrings projekter. Ligeledes forlyder det at vi inden for overskuelig tid får en konkurrent til forsamlingshussalen her i byen.

Bestyrelsen har vurderet og føler at der en markant konkurrenceforvridning når de økonomiske tal sammenlignes mellem forsamlingshuset og en evt. Multisal. 

Derfor er det en enstemmig bestyrelse som her i aften vælger at gå af.

 Efterfølgende diskussion.

Den oplæste udtalelse fra bestyrelsen blev diskuteret af generalforsamling. Formand Niels Nederby havde i sin beretning oplyst om den manglende finansiering af den planlagte ombygning af 1. sal til 2 lejligheder. Den eksisterende lejlighed står tom og kan ikke udlejes i den nuværende tilstand. Det vil belaste den fremtidige økonomi betragteligt med den manglende lejeindtægt. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at få et tilfredsstillende kreditforeningslån.

Bestyrelsen ser at betingelserne for SKIC og Forsamlingshuset ikke har ens konkurrencevilkår.  Bestyrelsen mener at en evt. fremtidig multisal ved halkomplekset vil være en alvorlig konkurrent.

Beretningen og regnskabet var tidligere på generalforsamlingen, blevet enstemmigt vedtaget 

Generalforsamling suspenderet

Efterfølgende valgte dirigenten at suspendere generalforsamlingen og bad den afgående bestyrelse om at indkalde til en ekstraordinære generalforsamling. Det accepterede den afgående bestyrelse.

 Der blev nedsat et udvalg på 4 medlemmer som skal planlægge et medlemsmøde evt. et mere bredt borgermøde, inden den ekstraordinære generalforsamling.

Medlems-/borgermødet blev planlagt til d. 19. april kl. 19 i forsamlingshuset.

 Kontaktoplysninger

Udvalg nedsat på generalforsamlingen, hvis opgave er at planlægge og gennemføre medlems-/borgermødet d. 19. april 2018.

Ole Mikkelsen  ABUOle@hotmail.com  30260035

Michael Höy Michael@Hoy.dk  22767619

Flemming Dam  Clemensgaard@webspeed.dk  20113864

Poul Boisen  poul.h.boisen@gmail.com  61674490

 

 

 

Søften Markedsdag 2018

Planlægningen af året Søften Markedsdag startes på  et møde d. 21. februar kl 19.30 på skolen.

Har du lyst til at deltage i arbejdet med planlægning og afvikling af markedsdagen, er du meget velkommen.

Vi nødes ved skolens hovedindgang.

Årsmøde i Søften Landsbyråd

Årsmøde i Søften Landsbyråd

 

Torsdag den 30. november kl. 19:30

i SKIC – Præstemarkskolens kantine

Alle beboer i Søften er velkommen.

På sidste årsmøde blev der besluttet at Søften skulle deltage i projektet ”Kunsten ud i Landsbyerne”

Gruppen der i løbet af 2017 har arbejdet med projektet, vil fortælle om processen og hvilke resultater de har nået.

 Efterfølgende holdes der Årsmøde ifølge vedtægterne.

Læs vedtægterne på Søften Portalen. 

(http://soeften.infoland.dk)

 

Flagmand søges

Søften søger en person eller forening til opsætning af byens flag og flagstænger.

 

SGF`s Venner har gennem mange år håndteret byens flagstænger, som opsættes på faste mærkedage og også hvis private ønsker flag opsat mod betaling. Landsbyrådet betaler SGF`s Venner for opsætningen på de faste mærkedage. Landbyrådet opkræver et beløb hos byens grundejerforeninger som dækker udgiften for flagopsætningen.

IB Snedker har på bedste vis koordineret opsætning af flagene for SGF`s Venner.

IB Snedker har nu valgt at stoppe med denne opgave pr. 31. december 2017

Samtidig har SGF`s venner ikke ressourcer til at håndtere opgaven fremadrettet. Dog kan flagene fortsat opbevares i SGF Venners lagerlokale.

Derfor søges der en person eller en forening der vil håndtere dette arbejde. Gerne i samarbejde med en forening, som så kan få indtægten som opsætningen vil give.

Søften Landsbyråd vil fortsat opkræve penge hos byens grundejerforeninger og betale til en forening eller evt. et firma der håndterer opgaven. Det skal være en forening eller virksomhed med et CVR-nummer.

Der er 7(8) faste flagdage og 3 – 5 bestilte opsætninger årligt.

Indtægten for arbejdet vil være ca. 6000 – 9000 kr. årligt

 

Kontakt Poul Boisen

Email:  poul.h.boisen@gmail.com

Telefon: 6167 4490

Invitation til møde om et frivilligcenter i Favrskov

Kære foreninger i Favrskov 

Frivillige i Favrskovs mere end 200 foreninger gør hver dag en forskel for andre og bidrager til at gøre Favrskov til et godt sted at bo og leve.

Siden 2013 har Favrskov Kommune på forskellig måde arbejdet med at styrke den fælles frivillighed under sloganet ”Frivillighed for alle”. Nu sætter Byrådet yderligere fokus på at styrke frivilligheden ved at etablere et egentligt frivilligcenter, der har til formål at hjælpe foreninger og frivillige og styrke den fælles frivillighed i ALLE foreninger i Favrskov. 

For at få den bedst mulige opstart på frivilligcentret inviterer Favrskov Kommune alle interesserede til et åbent møde om det kommende ”Frivilligcenter Favrskov”. På mødet kan I høre mere om rammer og perspektiver for etableringen af frivilligcentret, og samtidig vil der også være mulighed for at bidrage med ideer og input til det videre arbejde med at etablere frivilligcentret. Mødet afholdes: 

Mandag den 4. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Uhresalen i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup

På mødet skal der bl.a. nedsættes en arbejdsgruppe, som skal stå for forberede etableringen af Frivilligcenter Favrskov. Arbejdsgruppen vil blive sammensat af repræsentanter for det nuværende frivilligsekretariat ”Bindeleddet”, et par kommunale repræsentanter samt 2-3 øvrige frivillige repræsentanter fra Favrskovs foreningsliv.   

Program:

  • ·         Velkomst v. borgmester Nils Borring
  • ·         Hvorfor skal vi have et frivilligcenter i Favrskov? v. kommunaldirektør Jan Kallestrup
  • ·         Hvad er et frivilligcenter? v. Casper Danø, leder af FriSe (foreningen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)
  • ·         Sådan arbejder Frivillig Vest v. Carsten Bille Christiansen, leder af Frivillig Vest i Ringkøbing
  • ·         Workshop – hvad skal Frivilligcenter Favrskov kunne? Hvad er vigtigt at få med i vedtægter, stillingsopslag for leder mv.?
  • ·         Valg af 2-3 repræsentanter til arbejdsgruppen for frivilligcentret
  • ·         Opsamling og videre proces v. kommunaldirektør Jan Kallestrup

 Via følgende links kan du finde yderligere information om foreningen af frivilligcentre (https://www.frise.dk/) og læse mere om frivilligcentret i Ringkøbing (http://www.frivilligvest.dk/

Jeg håber, at I vil bakke op om det kommende Frivilligcenter Favrskov, og at I har mulighed for og lyst til at deltage i mødet. Det er vigtigt, at vi fra starten får de rigtige input til, hvordan vores nye frivilligcenter kan bidrage til udvikling af frivilligheden i Favrskov, så flest mulige foreninger og frivillige får mest mulig nytte af de ydelser og tilbud, som frivilligcentret kommer til at tilbyde. 

Jeg håber også, at I vil dele denne invitation med jeres netværk af frivillige og foreninger i Favrskov, så vi fra starten får skabt det bredest mulige fundament for vores nye frivilligcenter. 

Af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til mødet. Tilmelding kan ske til Lone Glargaard på mail lgla@favrskov.dk eller på tlf. 8964 6105 senest fredag 1. september 2017 kl. 12.00

Har I spørgsmål forud for mødet, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. I kan også kontakte sekretariatschef Ulrich R. Zickert på e-mail ulzi@favrskov.dk eller tlf. 2485 4813. 

Jeg ser frem til at møde jer 4. september 2017 i Hinnerup – vel mødt.

Venlig hilsen

Jan Kallestrup
Kommunaldirektør
Direkte: 8964 6102 – Mobil: 2424 6821

Hovednummer: 8964 1010
Skovvej 20 - 8382 Hinnerup - DK