Årsmøde i Søften Landsbyråd torsdag den 24. november kl. 19:30

Husk at Søften Landsbyråd holder årsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 19:30 i Præstemarkskolens kantine, indgang gennem hallen.

Årsmødet byder på 2 spændende ting:

Arkæolog, ph.d. Mogens Høegsberg fra Moesgaard Museum fortæller  om udgravningen på Præstemarksvej, der sluttede tidligt på foråret.

Søften Landsbyråd lægger op til en snak om, om vi skal skal søge Kunstudvalget i Favrskov kommune om penge til at gennemføre et projekt “Kunsten ud i Søften”. Forudsætningen for en ansøgning er en tydelig opbakning fra årsmødet. Se en kort beskrivelse af projektet her.

Årsmødets formelle del gennemføres som beskrevet i vedtægterne, se dem her.

Landsbytræf i Grundfør d. 23. september 2017

Grudfør er udvalgt til at huse årets landsbytræf.

læs udsendte pressemeddelelse her

Det bliver et meget stort arrangement som vil inddrage hele kommunen, så derfor søges  der frivillige, der vil deltage med afviklingen af arrangementet.

Som det første søges der et antal tovholdere.

Se de forskellige jobopslag .

Arbejdsgruppe – Praktisk forberedelse

Arbejdsgruppe – Afrapportering

Arbejdsgruppe – Europæisk besøg

Arbejdsgruppe – Frivilligbanken

Arbejdsgruppe – Fundraising

Arbejdsgruppe – Kommunikation

Arbejdsgruppe – Landsbytræf 2017

Arbejdsgruppe – Markedsføring

Arbejdsgruppe – Praktisk forberedelse

 

Se bort fra sidste ansøgningsdato i opslagene. Hvis du har lyst til at deltage med afviklingen  af dette spændende arrangement, så søg bare.

 

 

Moesgård Museum fortæller om 2016-udgravningerne i Søften

Arkæolog, ph.d., Mogens Høegsberg fra Moesgaard Museum kommer til Søften torsdag den 24. november kl. 19:30 og fortæller om museets 2016-udgravninger på Præstemarksvej i Søften.

Foredraget finder sted i Præstemarkskolens kantine, indgang gennem hallen.

Søften Landsbyråd holder efter foredraget sit årsmøde.

Mød op og hør om Søften i meget gamle dage.

 

Årsmøde i Søften Landsbyråd torsdag den 24. november kl. 19:30

Husk at Søften Landsbyråd holder årsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 19:30 i Præstemarkskolens kantine, indgang gennem hallen.

Årsmødet byder på 2 spændende ting:

Arkæolog, ph.d. Mogens Høegsberg fra Moesgaard Museum fortæller  om udgravningen på Præstemarksvej, der sluttede tidligt på foråret.

Søften Landsbyråd lægger op til en snak om, om vi skal skal søge Kunstudvalget i Favrskov kommune om penge til at gennemføre et projekt “Kunsten ud i Søften”. Forudsætningen for en ansøgning er en tydelig opbakning fra årsmødet. Se en kort beskrivelse af projektet her.

Årsmødets formelle del gennemføres som beskrevet i vedtægterne, se dem her.

Vil du være med til at bygge et kunstværk i Søften?

 Kunne du tænke dig sammen med andre borgere fra Søften og sammen med en professionel kunstner at bygge et kunstværk til Søften.

Du behøver ikke at have ”forstand” på kunst. Du skal blot have lyst til at lægge nogle få timers arbejde i en projektgruppe og have lyst til at sætte fingeraftryk på Søftens offentlige rum.

Søften Landsbyråd vil på sit årsmøde 24. november lægge op til en snak om muligheden for at sætte sådant projekt i gang.

Hvis der på årsmødet viser sig opbakning til projektet,  vil Søften Landsbyråd lave en ansøgning til Kunstudvalget i Favrskov kommune, der igangsætter runde 4 i ”Kunsten ud i landsbyerne”.

Du kan læse kort om ”Kunsten ud i landsbyerne” her.

Favrskov kommune informerer om de tidligere og kommende projekter på

http://kunstenudilandsbyerne.dk

 

Mød op til årsmødet i Søften Landsbyråd torsdag den 24. november og giv din mening til kende.

 

Juletræsfest for børn og barnlige sjæle 27/11 i Søften Forsamlingshus

Julefest i Søften Forsamlingshus 2016

Traditionen tro er der juletræsfest i Søften Forsamlingshus den 1. søndag i advent med julehygge før byens Juletræ tændes på torvet overfor Forsamlingshuset. Arrangementet afholdes af Landsbyrådet og SGF´s Venner. Se detaljer på ovenstående link.

Husk også at købe SGF´s Julekalender her i november – der er chance for at vinde en gave, venligt sponsoreret af SGF´s Venners sponsorer. Overskuddet går til børne – og ungdomsidrætten i Søften.

 

 

Nyt menighedsråd i Søften

I Søften er der kun en kandidatliste til menighedsrådsvalget d. 8 november, så derfor har der været aftalevalg.

Det nye menighedsråd vil bestå af følgende:

Anna Emilie (Mille) Andersen
Birgit Marie Christensen
Anders Friis Godtfred-Rasmussen
Vibeke Sindberg
Pia Frimand Odgaard
Karl Emil Pedersen
Børge Juhl

Konstitueringen vil ske senere.

 

Dagsorden til dialogmødet d. 12. oktober i skolens kantine

Dialog møde med foreningerne i Søften

Som tidligere informeret, indbyder landsbyrådet til dialog møded. 12. oktober kl. 19.30 i skolens kantine. (indgang gennem hallen)

Ideen med dialog møderne er, at de skal være medvirkende til at de enkelte foreninger får kendskab til hvad der rører sig i de øvrige foreninger, og på den måde kan være med til at skabe en samhørighed i Søften.

Det første punkt på mødet vil være emnet “Kunsten ud i landsbyerne 4″ (Bilag 1 Kunsten ud i Landsbyerne

Er det noget vi i Søften, skal ansøge om at komme i betragtning til, som en af de 2 landsbyer der skal udvælges.

For at få emnet belyst så godt som mulig, vil Jytte Bording Nielsen fra Skjoldelev fortælle om erfaringerne fra kunstprojektet, der blev gennemført i Skjoldelev i 2009-10. Herunder hvad der kræves for at deltage i et kunstprojekt.

 Endvidere vil vi gerne på mødet, arbejde med et fastlagt tema.Temaet til dette møde vil være Søften i fortiden, i nutiden og i fremtiden.

Oplæg til tema-emnet: Hvis og når midtbyen ombygges med en ny dagligvare butik og den sidste gård fra Søftens fortid forsvinder. Hvordan vil det forandre vores syn på byen som en landsby, eller er vi overhovedet en landsby? Hvad er vi ellers?

Hvis boldbanerne flyttes ud til området syd for Endalsvej, (forslag fra SGF og beskrevet i “Fremtidens Favrskov 2030″ hvordan sikrer man at der er sammenhæng i byen? 

Bilag 2 Fremtidens favrskov 2030.pdf

Bilag 3 Idrætsanlæg)

 

Dagsorden til mødet

  • Kort præsentation af deltagerne
  • Kunsten ud i landsbyerne. Præsentation v/Jytte Bording Nielsen fra Skjoldelev
  • Kommunikationen mellem foreningerne. Herunder information fra de enkelte foreninger.
  • Tema: Søften i fortiden , i nutiden og i fremtiden
  • evt

  

Med venlig hilsen

Søften Landsbyråd

p.b.v

Poul Boisen

61674490

poul.h.boisen@gmail.com