Referat fra årsmødet 2017 i Søften Landsbyråd

Referat
Årsmøde i Søften Landsbyråd 30. november 2017

 

Formanden for Søften Landsbyråd, Poul Boisen, bød velkommen.

Temaet for dette årsmøde var Kunsten ud i Søften, et projekt, som Favrskov kommune har givet penge til efter ansøgning fra Søften Landsbyråd.

Anni Vaupell og Karin Boisen fra kunstgruppen i Søften præsenterede projektet.

Slides om projektet ligger på Søften Portalen under Kunsten i Søften.

Efter denne spændende præsentation blev årsmødet afholdt jf. vedtægterne:

 

 1. Valg af ordstyrer
  Årsmødet godkendte, at formanden var ordstyrer.
  Ordstyreren konstaterede, at årsmødet var offentligt indkaldt mindst 14. dage tidligere, på Søften Portalen og ved opslag hos Rema1000 og XL-byg.
 2. Valg af referent
  Niels Karsten Thorhauge var referent.
 3. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen blev godkendt
 4. Beretning om det forgangne år
  Formanden gennemgik de projekter og aktiviteter, som Søften Landsbyråd havde været engageret i 2017:
 • Kunsten ud i landsbyerne
  Søften Landsbyråd har etableret en projektgruppe, som på Søftens vegne er med til at gennemføre projektet
 • Juletræsfest og -tænding i samarbejde med SGF’s Venner
 • Markedsdagen i samarbejde med mange af foreningerne i Søften
 • Dialogmøde med lokalt bosiddende byrådspolitikere
 • Dialogmøde med foreningerne i Søften
 • Administration af Flagalleen i Søften
 • SL’s formand er medlem af Favrskov Landsbyråd
 • Landsbytræffet 23. september i Grundfør, hvor SL bidrog med kræfter
 • Høringssvar til Favrskov kommunes udkast til ny kommuneplan
 • Valgmøde KV17. Arrangementet gennemført i samarbejde med Søften Grundejerforening

Beretningen blev godkendt.

 1. Beretning om regnskab
  Kassereren, Lena Leth Jensen, gennemgik regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017, herunder delregnskaber for Markedsdag og Flagallé.
  Regnskabet blev godkendt.
  Regnskabet kan ses på Søften Portalen under Søften Landsbyråd -> Årsmødet 2017
 2. Indkomne forslag
  Der var ikke indsendt forslag til behandling på årsmødet.
 3. Valg af rådsmedlemmer
  Formanden orienterede om, at rådsmedlem Søren Andreasen har valgt at stoppe.
  Der var ikke i løbet af 2017 fundet nyt rådsmedlemmer (bestyrelsesmedlemmer)
   til godkendelse på årsmødet.
  Der var ingen af deltagerne på årsmødet, der umiddelbart ønskede at blive valgt som rådsmedlem.
  Formanden opfordrede til, at årsmødets medlemmer enten selv overvejer at blive rådsmedlem eller opfordrer bekendte til at melde sig.
  Søften Landsbyråds nuværende 5 rådsmedlemmer ønsker at blive flere, så der kan igangsættes flere aktiviteter.
 4. Eventuelt
  Formanden fortalte om et møde med Favrskov kommunes ansvarlige for vedligeholdelse af grønne områder, et møde som Søften Landsbyråd havde bedt om i forhold til vedligeholdelse af Søften Eng m.m.

Vedligeholdelse af den lille sø i Søften Eng vil ikke finde sted fra kommunens side, men kommunen giver grønt lys for, at vi selv klarer opgaven.

Derfor foreslog formanden at oprette en lille sø-lav, der hvert år i det meget tidlige forår tager affære med le og rive iført waders.

Laurits Lauridsen tilkendegav, at han gerne med hjælp fra et par andre vil kaste sig ud i opgaven.

 

 

Årsmøde 2017 i Søften Landsbyråd

Søften Landsbyråd holder årsmøde

torsdag den 30. november kl. 19:30

i SKIC/Præstemarkskolens kantine 

På sidste årsmøde i 2016 besluttede årsmødet, at Søften skulle søge Favrskov kommune om at deltage i projektet ”Kunsten ud i Landsbyerne”.

Søften blev sammen med Svenstrup udvalgt som de to landsbyer, der fik kommunale penge til kunstprojekter.

Det er lykkedes for Søften Landsbyråd at finde nogle meget engagerede mennesker, der nu udgør en kunstgruppe i Søften.

Gruppen, der i løbet af 2017 har arbejdet intenst  med projektet, vil på årsmødet fortælle om: 

 • valget af kunstnere til hovedprojektet
 • hvad der allerede er sket i projektet
 • alle de spændende aktiviteter, der vil løbe af stablen hen over vinteren og foråret, og om
 • hvordan alle borgere i Søften kan deltage

Efterfølgende holdes der årsmøde ifølge vedtægterne.

Alle borgere i Søften er meget velkomne. 

Du er som borger i Søften automatisk medlem af Søften Landsbyråd, og medlemskabet er gratis og uforpligtende.

Vi ses.

 

Årsmøde i Søften Landsbyråd

Årsmøde i Søften Landsbyråd

 

Torsdag den 30. november kl. 19:30

i SKIC – Præstemarkskolens kantine

Alle beboer i Søften er velkommen.

På sidste årsmøde blev der besluttet at Søften skulle deltage i projektet ”Kunsten ud i Landsbyerne”

Gruppen der i løbet af 2017 har arbejdet med projektet, vil fortælle om processen og hvilke resultater de har nået.

 Efterfølgende holdes der Årsmøde ifølge vedtægterne.

Læs vedtægterne på Søften Portalen. 

(http://soeften.infoland.dk)

 

Valgmøde mandag den 6. november

Er du i tvivl om, hvor du skal sætte dit  X  til kommunalvalget,
så mød op til  valgmødet

mandag den 6. november kl. 19:00 i SKIC/Præstemarkhallen,

hvor Søften Landsbyråd og Søften Grundejerforening som værter
præsenterer et politisk panel bestående af

 • Søren Frandsen, SF
 • Thomas Storm, Venstre
 • Peder Meyhoff, Enhedslisten
 • Steen Thomasen, Socialdemokratiet
 • Charlotte Green, Det Konservative Folkeparti
 • Benny Jensen, Nye Borgerlige
 • Eva Damsgaard, Dansk Folkeparti
 • Jørgen Thiele, Alternativet
 • Bo Berger, Liberal Alliance
 • Torben Christensen, Radikale Venstre

 Vi ses.

Flagmand søges

Søften søger en person eller forening til opsætning af byens flag og flagstænger.

 

SGF`s Venner har gennem mange år håndteret byens flagstænger, som opsættes på faste mærkedage og også hvis private ønsker flag opsat mod betaling. Landsbyrådet betaler SGF`s Venner for opsætningen på de faste mærkedage. Landbyrådet opkræver et beløb hos byens grundejerforeninger som dækker udgiften for flagopsætningen.

IB Snedker har på bedste vis koordineret opsætning af flagene for SGF`s Venner.

IB Snedker har nu valgt at stoppe med denne opgave pr. 31. december 2017

Samtidig har SGF`s venner ikke ressourcer til at håndtere opgaven fremadrettet. Dog kan flagene fortsat opbevares i SGF Venners lagerlokale.

Derfor søges der en person eller en forening der vil håndtere dette arbejde. Gerne i samarbejde med en forening, som så kan få indtægten som opsætningen vil give.

Søften Landsbyråd vil fortsat opkræve penge hos byens grundejerforeninger og betale til en forening eller evt. et firma der håndterer opgaven. Det skal være en forening eller virksomhed med et CVR-nummer.

Der er 7(8) faste flagdage og 3 – 5 bestilte opsætninger årligt.

Indtægten for arbejdet vil være ca. 6000 – 9000 kr. årligt

 

Kontakt Poul Boisen

Email:  poul.h.boisen@gmail.com

Telefon: 6167 4490