Søften Markedsdag 2017

Torsdag den 23. februar holdes det første møde om planlægningen af Søften Markedsdag 2017, der i år finder sted lørdag den 10. juni kl. 11:00 – 16:00.

Planlægningsmødet den 23. februar er fra kl. 19:30 til kl. 21:30 på Præstemarkskolen, hovedindgangen.

Hvis du går i overvejelse om at give et nap med i det praktiske arrangement, eller har du gode ideer til indhold og gennemførelse af arrangementet, er du meget velkommen til at være med i mødet.

Du behøver ikke at melde dig til mødet, og du bliver ikke sat i arbejde, hvis du ikke selv har lyst. 

Søften Markedsdag 2016 blev for anden gang holdt på Søften Eng, og arrangementet var også i 2016 en succes. De mange medvirkende i arrangementet lagde et flot stykke arbejde og havde et par hyggelige dage.

Det er værd at deltage.

Så mød bare op!

Bliv medskaber af Månelys Over Ønskelandet

Åbningen af Aarhus 2017 nærmer sig og det markerer vi med et store børne- og unge åbningsarrangement i Favrskov Kommune ”Månelys over Ønskelandet” fredag d. 20. januar på Skjød Stadion.

Det hele handler om, at over 1200 børn fra børnehaver og skoler i Favrskov kommune i løbet af den måske både kolde, mørke og våde vinterdag fylder Ønskelandet med udtryk om deres drømme og ønsker. Det gør de ved at lave aktiviteter for, af og med hinanden i Ønskelandets træhuse, pavilloner og på græsarealet omkring husene. Afslutningsvis antænder vi dagens vartegn – seks træpyramider, som skal sprede lys, varme og glæde.                                               Der er brug for hjælpende hænder.

Læs om hele arrangementet her

Årsmøde i Søften Landsbyråd torsdag den 24. november kl. 19:30

Husk at Søften Landsbyråd holder årsmøde torsdag den 24. november 2016 kl. 19:30 i Præstemarkskolens kantine, indgang gennem hallen.

Årsmødet byder på 2 spændende ting:

Arkæolog, ph.d. Mogens Høegsberg fra Moesgaard Museum fortæller  om udgravningen på Præstemarksvej, der sluttede tidligt på foråret.

Søften Landsbyråd lægger op til en snak om, om vi skal skal søge Kunstudvalget i Favrskov kommune om penge til at gennemføre et projekt “Kunsten ud i Søften”. Forudsætningen for en ansøgning er en tydelig opbakning fra årsmødet. Se en kort beskrivelse af projektet her.

Årsmødets formelle del gennemføres som beskrevet i vedtægterne, se dem her.