Husk: Opstartsmøde den 23. februar på Søften Markedsdag 2016

Husk at:

Tirsdag den 23. februar holdes det første møde om planlægningen af Søften Markedsdag 2016, der i år finder sted lørdag den 11. juni kl. 11:00 – 16:00.

Planlægningsmødet den 23. februar starter kl. 19:00 og vi mødes på Præstemarkskolen ved hovedindgangen.

Hvis du går i overvejelse om at give et nap med i det praktiske arrangement, er du meget velkommen til at være med i mødet.

Tilmelding er ikke nødvendig, og mødedeltagelse forpligter ikke. 

Søften Markedsdag 2015 fandt nye rammer på Søften Eng, og arrangementet var en succes. De medvirkende i arrangementet lagde et flot arbejde og havde et par hyggelige dage. Det er værd at deltage.

På det første møde i år skal vi bl.a. have en snak om:

 • Hvem skal holde åbningstalen?
 • Hvad skal vi gøre for en bedre pressedækning?
 • Hvilke boder skal vi forsøge at få med?
 • Skal vi have en politiker-lejr?
 • Hvilke underholdende indslag skal vi have?
 • Hvordan ændrer vi markedspladsen, så
  • Aktiviteter på scenen bedst muligt kan høres og ses
  • Røgen fra spejdernes bål generer mindst muligt
  • Børnenes køb og salg ikke breder sig “ud over alle grænser”
  • Vi undgår at træde i resterne fra flødebollemaskinen

og sikkert andre ting, så vi får skabt den bedst mulige ramme om årets markedsdag.

Så mød bare op!

Aftale om udvikling af nyt boligområde i Søften

Følgende kan læses på favrskov.dk:

 

Favrskov Kommune har nu indgået aftale med otte private lodsejere om fælles udvikling af nyt boligområde i Søften.

Aftalen er et resultat af flere års forhandlinger om i fælleskab at realisere lokalplan nr. 319, Præstegårdsvej i Søften. Aftalen betyder, at Favrskov Kommune snarest vil påbegynde byggemodningen af et nyt stort boligområde i Søften. Området giver plads til 62 nye parcelhuse og op til 23 tæt-lave boliger.

Borgmester Nils Borring (A) glæder sig over udsigten til at komme i gang med udviklingen af det nye og meget attraktive boligområde i Søften.

- Søften har oplevet en utrolig vækst over de sidste mange år, men vi oplever fortsat efterspørgsel efter nye byggegrunde i området. Derfor er jeg glad for, at vi nu endelig kan komme i gang med realiseringen af lokalplanen omkring Præstegårdsvej. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at det har stået højt på Byrådets ønskeseddel i flere år, siger Nils Borring.

Det er første gang, at Favrskov Kommune har indgået et formelt samarbejde med private lodsejere om fælles byggemodning af et stort boligområde. Et samarbejde, der betyder, at Favrskov Kommune forestår selve byggemodningen, men at kommunen og lodsejerne er fælles om at dele udgifterne.

Det er ikke pt. muligt at sige noget om, hvornår de første byggegrunde kan være klar til at blive bygget på. Det beror i høj grad på, hvor lang tid de påkrævede arkæologiske udgravninger vil tage.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen med de private lodsejere har kunnet finde en løsning, der åbner nye og meget attraktive muligheder for at slå sig ned i Favrskov Kommune. Nu ser vi alle frem til, at det første spadestik bliver taget, og den egentlige byggemodning kan komme i gang, siger Nils Borring.

Hvordan salget af de enkelte byggegrundene kommer til at foregå er ikke endelig afklaret, men det forventes, at der senere indgås en form for samarbejde eller koordinering af denne del af processen mellem aftaleparterne.         

Yderligere information:

Nils Borring, borgmester:  30 30 82 24

Jan Kallestrup, kommunaldirektør: 24 24 68 21 

Claus Vind Andersen, sekretariatschef for Teknik og Kultur: 51 22 83 36

Søften Landsbyråd trækker ansøgningen om en fast scene på Søften Eng

Søften Landsbyråd har sendt følgende til Favrskov kommune:

I forbindelse med Favrskov kommunes nabohøring af ansøgningen er der tilkendegivet en tydelig modstand mod projektet. Bl.a. er der indsamlet 80 underskrifter, der tilkendegiver modstanden. Ligeledes blev der på et orienteringsmøde for naboer til Søften Eng den 13. januar fra flere af de fremmødte tilkendegivet en kraftig modstand mod ideen.

Søften Landsbyråd har som et væsentligt mål at forsøge at fastholde Søften som landsby og være med til at udvikle Søften til en moderne landsby, også i lyset af den store befolkningstilvækst i Søften.

En sådan udvikling kan kun lade sig gøre, hvis der er i overvejende grad er opbakning fra borgerne i Søften omkring de enkelte udviklingsaktiviteter.

Den tilkendegivne markante modstand mod ideen om at etablere en fast scene i Søften Eng har derfor som en naturlig konsekvens, at Søften Landsbyråd gerne vil tilbagetrække ansøgningen om at få lov til at etablere en fast scene på Søften Eng.

Søften Forsamlingshus – Generalforsamling 8. marts 2016

Søften Forsamlingshus holder generalforsamling

tirsdag den 08 marts kl 19:30

Dagsorden

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af årsregnskab.
4: Indkomne foreslag
5: Fastsættelse af kontingent
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen
7: Valg af suppleanter til bestyrelsen
8: Valg af revisor
9: Valg af suppleant for revisor
10: Eventuelt.

Søften Markedsdag 2016 – Så starter vi op på planlægningen

Tirsdag den 23. februar holdes det første møde om planlægningen af Søften Markedsdag 2016, der i år finder sted lørdag den 11. juni kl. 11:00 – 16:00.

Planlægningsmødet den 23. februar er fra kl. 19:00 til kl. 21:00 på Præstemarkskolen hovedindgangen.

Hvis du går i overvejelse om at give et nap med i det praktiske arrangement, er du meget velkommen til at være med i mødet. Tilmelding er ikke nødvendig, og mødedeltagelse forpligter ikke. 

Søften Markedsdag 2015 fandt nye rammer på Søften Eng, og arrangementet var en succes. De medvirkende i arrangementet lagde et flot arbejde og havde et par hyggelige dage. Det er værd at deltage.

Så mød bare op!